Akadálymentes verzió DE EN HU
KiállításokProgramokRendezvényhelyszínGyermekek kastélya
 

Restaurálás, Farkas Archívum

 A Farkas Archívumhoz tartozó kéziratos levelek és táviratok restaurálása
 
A Farkas Archívum a királyi udvartartás kutatási témájához kapcsolódó, különleges jelentőségű emlékanyag, amely különálló gyűjteményként 2013-ban került múzeumunk birtokába Ferenczy Ida, Erzsébet királyné felolvasó hölgye családjának leszármazottjaitól. Ferenczy Ida levelezését és iratait tartalmazza 1864-től, a királyi udvarba kerülésétől 1928-ban bekövetkezett haláláig. 1540 db levelet, levélfogalmazványt, táviratot, újságkivágást, receptet és számos egyéb dokumentumtípust foglal magában a felolvasóhölgy környezetének tagjaitól Andrássy Gyula külügyminisztertől Marianne Meissl komornáig, közöttük a királyi család számos tagjával. Főleg magánlevelek ezek, de aktuálpolitikai és társasági témákat is érintenek, többek között a kiegyezési tárgyalásokat és a dualizmus korának kormányzati ügyeit. Emiatt érdeklődésre tarthatnak számot a korszak kutatóinak körében is.
Az iratanyagot Egon C. Corti, Erzsébet királyné első életrajzírója forrásként használta az 1930-as években, ám később nem volt kutatható. Korábbi tulajdonosa 1992 után két kötetben közölt belőle válogatást, valamint az utóbbi 15 évben gyakran szerepelt egy-egy darabja időszaki kiállításainkon, és azok kiadványaiban, legutóbb például a Ferenc József, a rendíthetetlen, 2014, a Levelek a királyi udvarból, 2015, valamint az Utazik az Udvar! 2017. kiállításokon. Nagyobb részét azonban még sohasem közölték, vagy mutatták be. Feldolgozását folyamatosan végezzük, eredményeit előadásokon, konferenciákon és kiállításokon tesszük közzé.
A Farkas Archívum tárolását a gyűjteményünk adattárában, kiváló biztonsági és műtárgyvédelmi körülmények között tudtuk megoldani. Elhelyezéséhez nagy segítséget jelentett a MTA Régészeti Intézetének költözésekor fölöslegessé vált tároló rendszer, amely az Archívumon kívül adattárunk, történeti dokumentumtárunk és több kisgyűjtemény tárolási problémáit is megoldotta. A nyilvántartást HunTéka múzeumi nyilvántartó programmal végezzük, a digitalizálás azonban állományvédelmi okokból még nem kezdődött meg. Az iratanyag egy részének állapota ugyanis - amint azt Peller Tamás restaurátor megállapította - az elmúlt évtizedek viszontagságai miatt veszélyeztetett, restaurálásuk 2014 óta tart.
A restaurált tárgyak egy részét a kastély Erzsébet királyné emlékkiállításán szándékozunk kiállítani, ahol a műtárgyvédelmi feltételek adottak. A kiállítás átrendezésére terv szerint 2019 második felében kerül sor.
Az iratgyűjtemény állagvédelmi munkáinak a negyedik üteme zárult le 2018 végén, a restaurálást az eddigiekhez hasonlóan Peller Károly restaurátor végezte, az általa készített dokumentáció alább olvasható. A restaurálási költségekhez a NKA Közgyűjteményi Kollégiuma 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatással járult hozzá. Ezúton is köszönjük a segítséget!
 
Gödöllő, 2019. február 25.                                                    Készítette: Kovács Éva muzeológus

 
 
 
 
   
A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum gyűjteményébe tartozó 62 db papír alapú műtárgy (22 db kéziratos levél, 38 db boríték és 2 db távirat) leírása és restaurálási dokumentációja
 
  
 Készítette: Peller Tamás
restaurátor
2018

A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum gyűjteményébe tartozó 62 db papír alapú műtárgy (22 db kéziratos levél, 38 db boríték és 2 db távirat) leírása és restaurálási okumentációja
 
 
 
A Gödöllői Királyi Kastély gyűjteményébe került Farkas Archívum történelmünk ismert személyeinek személyes, írott mementóit őrizték meg. A 62 db tárgy a gyűjtemény töredéke, kiválogatásukat állapotuk és értékük indokolta: a szennyezett, poros, sáros, öntapadós csíkokkal javítgatott, szakadt, hiányos műtárgyak restaurálását állapotuk teszik szükségessé. A dokumentáció az archívum restaurálás harmadik ütemének leírása.
A restaurálás célja a káros, lebomlási folyamatok lassítása, esetleges megakadályozása, a tárolás, használat során lerakódott szennyeződések eltávolítása és a sérülések, hiányok pótlása megfelelő mechanikai tartóerő biztosítása volt fennmaradásuk, kutathatóságuk és kiállíthatóságuk érdekében.
 
Tárgyleírás
 
A hasonló kezeléseket kívánó tárgyakat állapotuk és kezelésük hasonlósága alapján csoportosítottam. Rövid tárgy- és állapotleírásukat, és restaurálásuk lehetőségeit e felosztás szerint ismertetem.
 
1. Kéziratos levelek: 18 db
 
 
 
Tárgyleírás: Gépi papírból készített lapok, esetenként nyomott fejléccel. 2-3-szor meghajtva a borítékok méretére. Felületükön fekete és barna tintás bejegyzések és gyűjtői bélyegző található.
A papírlapok minősége(vastagság, enyvezettség, simítottság, rostösszetétel – savasság) változó.
Állapotleírás: A levelek felülete poros szennyezett.
A vasgallusz tintával írt levelek írása átüt a leveleken, II. fokozatú károsodást okozva a hordozóban[1].
Egyes levelek a hajtások mentén elszakadtak, néhányon egérrágás okozta hiány fedezhető fel.
Egyes lapok anyaga erősen savas, ezek a lapok a hajtások mentén elszakadtak, széleik töredezettek.
Néhány levélen kék és piros tintaceruzás javítás, szövegáthúzás fedezhető fel.
 
 
 
2. Viaszpecséttel lezárt kéziratos levelek: 3 db
 
Tárgyleírás: Gépi papírból készített lapok, 2-3-szor meghajtva a boríték méretre. Felületükön fekete és barna tintás bejegyzések és gyűjtői bélyegző található.
Állapotleírás: A levelek felülete poros szennyezett. Egyes levelek a hajtások mentén elszakadtak, egyiken egérrágás okozta hiány fedezhető fel.
Néhány lapon feltehetően vizeletfoltok láthatók, melyek az írás oldódásához és a hordozó roncsolódásához vezettek.
 
 
 
3. Öntapadós szalaggal javított borítékok, kivágott bélyegekkel: 38 db
 
 
 
 
Tárgyleírás: Gépi papírból készített borítékok, esetenként szélein fekete, nyomott kerettel. Lezárásukat enyvezett csík biztosítja. Borítékok széleire, jobb felső sarkára postai bélyeget ragasztottak. Felületükön fekete és barna tintás bejegyzések és gyűjtői bélyegző található.
Állapotleírás: A borítékok felülete poros szennyezett. Egyes borítékok szélein ismeretlen eredetű beázás nyomai és/vagy egérrágás okozta hiányok fedezhetők fel. Sokuk felületét cementálódott homok-, vakolatszemcsék fedik.
A borítékok felső, hosszanti élük mentén kibontásukkor felhasították.
A bélyegeket ollóval kivágták. A későbbiekben e kivágott darabokat öntapadós szalagokkal illesztették vissza eredeti helyükre. Az öntapadós szalaggal javított levelek papírjába süllyedt, hordozóra felvitt kaucsuk-gumi (?) ragasztó-alapanyag öregedése során átitatta a műtárgyat úgy, hogy a megöregedett, megsárgult ragasztó átitatta a papírt. Az öntapadós javítószalag hordozója helyenként levált.
 
4.      Táviratok: 2 db
 
 
 
Tárgyleírás: Gépi gyártású savas papírra csirizzel felragasztott, kék tintával nyomott géptávíró szalag. Színes bélyegzőkkel, tintával írt bejegyzésekkel, enyves kötőanyagú papírbélyegzőkkel.
Állapotleírás: A papír hordozó szennyezett, széleik helyenként szakadtak, hiányosak. Egy távirat szalag 2 db rozsdás gombostűvel felerősítve.
 
5.      Összetett anyagú tárgyak: 1 db
 
 
 
Tárgyleírás: Gépi papírból készített lap, egyszer meghajtva. Felületén fekete tintás bejegyzések és gyűjtői bélyegző található.
A levél bal oldalára szárított növény került felragasztásra. Fekete-sárga selyemszalag melléklettel.
Állapotleírás: A levél felülete poros szennyezett. A hajtás vonala mentén a papír eltörött, sarkai hiányosak. A szárított virág törékeny, porlik. a selyemszalag végei szétbomlottak, anyag a gyűrött, többször megtekeredett.
 
A restaurálás menete:
 
A tárgyakat mindkét oldalukon portalanítottam, kíméletesen radíroztam, mellyel a tárolás során lerakódott felületi szennyeződések voltak eltávolíthatók. A száraztisztítás kénmentes latex radírszivaccsal és vinil-radírral végeztem el.
 
Az ezt követő oldószeres kezelést csak kiemelt körültekintéssel elvégzett oldódási próbák után alkalmaztam, mert használt tinták vagy a dokumentum készítéstechnikája miatt az a tárgy károsodásához, olvashatóságának csökkenéséhez vezethet volna.
Az előzetes oldódási próbák során kiderült, hogy a gyűjtemény összes darabján fellelhető „Farkas hagyaték” körbélyegző tintája vízre szétfut, ami a poláros oldószerek alkalmazását majdhogynem lehetetlenné teszi. E pecsétek és kisebb felületű oldódó anyagok fixálását a papírrestaurálásban használt, a levegőn szublimáló viasz-szerű ciklododekán (apoláros oldószerű) benzines, telített oldatával sem sikerült biztosítani, emellett oldószere esetenként foltot hagyott, ezért használatát elvetettem. Más, általában műanyag fixáló anyagok használatát későbbi eltávolíthatatlanságuk és poláros oldószereik miatt nem kívántam alkalmazni.
Kísérletet tettem a tinták miatt oldószeres kezelést igénylő lapoknál vizes mosásra (2015. 66.1, 2015.67.1, 2015.68.1, 2015.69.1, 2015.72.1, 2015.77.1). A fixszálás ellenére egyes lapoknál a pecsét tintája kissé szétfutott (feltehetően a papír hordozók különböző nedvszívó képessége miatt). A tapasztalatak alapján úgy döntöttem, hogy a többszöri áztatással járó savtalanítási és vasgallusz tinta fitátos kezelési sora kockázatos, ezért az oldódási vizsgálatok eredményei nem tették lehetővé a vizes mosást.
Az ezt követő munkafolyamatokat csoportonként ismertetem.
 
1-2, 5. Kéziratos levelek (18 db), viaszpecséttel lezárt kéziratos levelek (3 db) és összetett tárgyak (1 db)
 
Hiányok, szakadások javítása vízben oldódó tinták esetén:
Szakadások és gyűrődések javítását a később is visszaoldható metil-cellulóz 5%-os vizes oldatával és a lap színével megegyező, 35°SR fokú, direkt színezékkel festett, len és kender-cellulózból készített papírral végeztem el. A hiányokat csak abban az esetben egészítettem ki ha az a papír mozgatása során további sérülések (szakadások) kialakulását okozhatja elhelyezkedése vagy mérete miatt.. A szakadásokat vékony japán fátyolpapírral fogtam össze.
A selyemszalagot lágyvízzel, tamponálással tisztítottam, majd a nedvesítés során kisimítottam.
 
 
3. Öntapadós szalaggal javított borítékok, kivágott bélyegekkel (38 db)
 
Az öntapadós szalaggal javított levelek papírjába süllyedt, műanyag és papír hordozóra felvitt kaucsuk-gumi (?) ragasztó-alapanyag öregedése során átitatta a borítékokat úgy, hogy a megöregedett, megsárgult ragasztó átitatta a papírt. A papírban található ragasztóanyag savas kémhatása miatt károsította a tárgyat. Oldódási próbák során kiválasztott, a beszívódott ragasztóanyagot oldó vegyszerrel –foltbenzinnel - távolítottam el a ragasztómaradványokat. A papírba süllyedt és belekötött, megbarnult kötőanyagot nem sikerült sem benzinnel sem más oldószerrel (aceton vagy metil-etil-keton) jelentősen halványítani. Ezek az oldószerek viszont eltávolíthatatlan vegyszerfoltot okozhattak a papíron, ezért a próbák alapján a további tisztítást a foltosodás elkerülése érdekében nem folytattam.
 Hiányok, szakadások javítása:
Szakadások és gyűrődések javítását a később is visszaoldható metil-cellulóz 5%-os vizes oldatával és a lap színével megegyező, 35°SR fokú, direkt színezékkel festett, len és kender-cellulózból készített papírral vagy vékony japánpapír csíkokkal végeztem el.
A borítékok eredeti ragasztásait nem javasolt megbontani ezért a vizes mosással járó papíröntés nem megfelelő javítási módszer és a borítékon található bélyegzők és eges postai bejegyzések is oldódtak volna a vizes kezelés hatására.
 
4. Táviratok (2 db)
 
A papír vizes oldattal végzett savtalanítását a korábbiakban leírtak miatt nem lehetett elvégezni. Úgy gondolom, hogy a papír eddigi savas romlása nem okozott olyan súlyos mechanikai gyengülést, ami indokolná a műtárgy mindenáron történő savtalanítását (akár Bookkeeper[2] eljárással). A lapok fénytől elzárt, pufferolt papírok között tartása hosszú évtizedekig biztosíthatja a papír fennmaradását. Ezeknek a tárgyaknak a kiállítását, mozgatását kerülni kell.
A vas gombostűket eltávolítottam, az elvált papírcsíkokat metil cellulóz 5%-os vizes oldatával visszaerősítettem.
Hiányok, szakadások javítása:
Szakadások és gyűrődések javítását a később is visszaoldható metil-cellulóz 5%-os vizes oldatával és a lap színével megegyező, 35°SR fokú, direkt színezékkel festett, len és kender-cellulózból készített papírral vagy vékony japánpapír csíkokkal végeztem el.
 
 
Tárolási javaslat
 
Tárolás raktárban:
A dokumentumok összehajtását, ismételt borítékba helyezését nem javaslom. Elhelyezésüket egyenként, fektetve, savmentes palliumban kell megoldani, a savas összetevőjű papír hordozók esetén pufferolt palliumok biztosíthatják a keletkező savas lebomlási termékek részleges közömbösítését. 160 gr/nm tömegű karton használata javasolt. A raktári tároláshoz szükséges savmentes tárolóeszközöket a gyűjtemény kezelője beszerezte.
Kiállítás:
A tárgyakat célszerű fektetve elhelyezni. Keretezve a műtárgyak így függesztve kiállíthatók.
A dokumentumok pormentes vitrinben, maximum 0-45°-ig döntve is bemutathatók, felületük üveglappal történő lenyomásával. Nagyobb dőlésnél a tárgy lecsúszására lehet számítani.
 
A tárolás és kiállítás során a stabil 20°C hőmérséklet, az 50%-s relatív páratartalom és a maximális 5 000 lux/év megvilágítás a megengedhető. A dokumentumok színes tintái miatt UV-mentes vagy szűrős világítást kell biztosítani.
 
 
Budaörs, 2018. november 30.
                                                                                              .
                                                                                                          Peller Tamás
                                                                                                           restaurátor


[1]    
Vasgallusz tinta lebomlási stádiumai:
Első stádium: A hátoldalon részleges, világos barna elszíneződés
Második stádium: Sötétbarna elszíneződés a következő oldalakon
Harmadik stádium: Erős megbarnulás, szakadásokkal, repedések, törések a tintával írt felületen
Negyedik stádium: Kiesett papír részek, nagy anyagveszteségek
 
 
 
 
 
 
[2]     Amerikában kidolgozott, vízmentes, oldószeres tömeges savtalanító eljárás. Lúgos kémhatású puffer anyagot juttat a papír belsejébe. A puffer anyag semlegesíti azokat a savakat, amelyek a papírt gyengítik, és törékennyé teszik. A puffer anyag mikroszkopikus lúgos összetételű (magnézium-oxid) részecskéket tartalmaz, mely egy inert folyadékban (nem mérgező fluor tartalmú anyagok keveréke) szétszóródnak. A felvitel mártogatással vagy permetezéssel kivitelezhető.
 
A restaurálást támogatta az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma

 


Megosztás:  

European Royal Residences
Gödöllő város
MNV
Sisi út
Emberi Erőforrás Minisztérium
Magyar Nemzeti Galéria
MT Zrt
SZIL-HÁZ
Új Széchenyi terv
Magyar Nemzeti Múzeum
Turisztikai Egyesület
Gödöllői Régió Turisztikai Honlapja
MÁV Nosztalgia Kft.
Zeneakadémia